Niemand kan zonder een dak boven zijn hoofd. Woning- en utiliteitsbouw is gericht op energiezuinig bouwen met milieuvriendelijke producten, zodat iedereen veilig en gezond kunnen wonen en werken.
De werkgelegenheid in de bouwsector gaat dit en komend jaar met 34.000 arbeidsjaren groeien. De bouw is veelzijdig, innovatief en toekomstgericht.

Activiteiten: