Nederland is het land dat bij uitstek gebaat is bij een uitstekend functionerende
sector Transport & Logistiek. De wereldhaven Rotterdam en Schiphol, een van de grootste vliegvelden van Europa, hebben die positie, omdat Transport Logistiek Nederland de daar aangeleverde goederen via de weg, water en de lucht snel, veilig en betrouwbaar op de plaats van bestemming kan krijgen.

Activiteiten: