School & Bedrijf:

verbindend,
faciliterend en
toekomstgericht

School & Bedrijf is het loket voor onderwijs en ondernemers in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken.

Toegevoegde waarde van School & Bedrijf:
  • antennefunctie voor bedrijven en scholen;
  • coördinerend voor bedrijven en scholen;
  • aansluiten bij economische, regionale en innovatieve trends;
  • gesprekspartner voor overige externe organisaties, zoals bedrijvenkringen, TopTechniek in Bedrijf, Techniek Talent, platform Bètatechniek.

 

Organisatie:

School & Bedrijf wordt geleid door een directeur. Hij legt functionele verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB). In het DB zitten vertegenwoordigers uit de regio van de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

De leden van het DB hebben ook zitting in het Regionaal ArbeidsmarktPlatform (RAP). In het RAP vindt de terugkoppeling van de voortgang van de activiteiten van School & Bedrijf plaats.

School & Bedrijf is actief in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zoals op de Fenexpo, de beurs voor bedrijven, overheden en instellingen.

 

VACATURE:

Het Da Vinci College Gorinchem is per 1 november 2020 op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur.

Omdat de locatiedirecteur de verbinding legt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio is het de wens van het college van bestuur van het Da Vinci College en van het dagelijks bestuur van School & Bedrijf, dat de vacature van locatiedirecteur van het Da Vinci College i.c.m. de vacature van directeur van de Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gevestigd op het Da Vinci College in Gorinchem, wordt vervuld. School & Bedrijf is het loket voor onderwijs en ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en aangrenzende regio’s om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken. In de regio is het de enige onafhankelijke instantie ter bevordering van een optimale aansluiting en informatieoverdracht over nieuwe ontwikkelingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

Klik hier voor de vacature.