School & Bedrijf:

verbindend,
faciliterend en
toekomstgericht

School & Bedrijf is het loket voor onderwijs en ondernemers in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken.

Toegevoegde waarde van School & Bedrijf:
  • antennefunctie voor bedrijven en scholen;
  • coördinerend voor bedrijven en scholen;
  • aansluiten bij economische, regionale en innovatieve trends;
  • gesprekspartner voor overige externe organisaties, zoals bedrijvenkringen, TopTechniek in Bedrijf, Techniek Talent, platform Bètatechniek.

 

Organisatie:

School & Bedrijf wordt geleid door een directeur. Hij legt functionele verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB). In het DB zitten vertegenwoordigers uit de regio van de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

De leden van het DB hebben ook zitting in het Regionaal ArbeidsmarktPlatform (RAP). In het RAP vindt de terugkoppeling van de voortgang van de activiteiten van School & Bedrijf plaats.

 

School & Bedrijf is actief in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zoals op de Fenexpo, de beurs voor bedrijven, overheden en instellingen.