School & Bedrijf:

verbindend,
faciliterend en
toekomstgericht

School & Bedrijf is het loket voor onderwijs en ondernemers in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken.

Toegevoegde waarde van School & Bedrijf:

  • antennefunctie voor bedrijven en scholen;
  • coördinerend voor bedrijven en scholen;
  • aansluiten bij economische, regionale en innovatieve trends;
  • gesprekspartner voor overige externe organisaties, zoals bedrijvenkringen, TopTechniek in Bedrijf, Techniek Talent, platform Bètatechniek.

Organisatie:

School & Bedrijf wordt geleid door een directeur. Zij legt functionele verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

In de Raad van Toezicht zitten vertegenwoordigers uit de regio van de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

 

Chris Flikweert (voorzitter)

Vertegenwoordiger onderwijs School & Bedrijf

 

Bram Inpijn (secretaris)

Vertegenwoordiger ondernemers School & Bedrijf

 

Piet Vat

Vertegenwoordiger overheid School & Bedrijf

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben ook zitting in het Regionaal ArbeidsmarktPlatform (RAP). In het RAP vindt de terugkoppeling van de voortgang van de activiteiten van School & Bedrijf plaats. School & Bedrijf is actief in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zoals op de Fenexpo, de beurs voor bedrijven, overheden en instellingen.