Binnen deze sector staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Met het oog op de groeiende wereldbevolking, de afnemende beschikbaarheid van landbouwgronden en de klimaatverandering zijn innovatie ontwikkeling in deze sector bepalend voor een verantwoorde en duurzame groei van de wereldvoedselproductie.

Activiteiten:

  • Game On >
  • HBO – ICT, behouden van vooral de hoger opgeleide technici voor de regio >
  • Stagealmanak > 
  • Afstudeermogelijkheden