Chr. J. (Chris) Flikweert, voorzitter raad van toezicht School & Bedrijf (namens Onderwijs)

Dhr P. (Piet) Vat, lid van de Raad van Toezicht School & Bedrijf (namens Overheid)

Dhr. B.(Bram) Inpijn, secretaris van de Raad van Toezicht School & Bedrijf (namens Ondernemers)

Als bestuurder van de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel heb ik School & Bedrijf mede opgericht.

 

Het heette toen nog BOA, bureau onderwijs en arbeidsmarkt. De doelen van toen en nu zijn grotendeels hetzelfde. Zorgen dat leerlingen de goede keuze kunnen maken wat betreft hun opleiding om zo een passend beroep te vinden. Om een goede keus te maken moet je weten wat bedrijven doen en hoe dat werk er uitziet.

 

Vroeger gebeurde dat in de straat waar de leerling woonde. Nu is het verstopt op het industrieterrein. Met S&B maken we het weer zichtbaar voor de leerling. Ik heb een technische opleiding gevolgd aan de Technische Universiteit in Delft en noem mezelf een academisch geschoolde vmbo’er.

 

Ik ben nog graag met mijn handen bezig. Metselen, timmeren, elektra aanleggen en meubels maken zijn mijn hobby’s. En zo mijn foto al verraad is zeilen mijn passie.

 

Als voorzitter van de RvT draag ik nog steeds graag een steentje bij aan de doelen van School & Bedrijf.

Mijn naam is Piet Vat en ik mag wethouder zijn in de gemeente Molenlanden.

 

Naast de brede portefeuille binnen het Sociale Domein mag ik ook Onderwijs en Economie in mijn portefeuille hebben. Een prachtige combinatie dus om daarmee ook dienstbaar te mogen zijn binnen de RvT van School en Bedrijf.

 

Als lid van de Raad van Toezicht wil ik graag namens de Overheid de verbindende schakel zijn. Werken in de techniek is zeer aantrekkelijk maar kan en moet naar mijn idee nog verder gestimuleerd worden. Vanuit de gemeente (overheid) gezien vind ik het heel belangrijk dat onze jongeren al in een vroeg stadium kunnen proeven, ruiken, snuiven aan werken in de techniek. Ik ben daarom trots en dankbaar dat wij bijvoorbeeld vanuit de gemeente in de gemeente Molenlanden ieder jaar een aantal techniek routes organiseren. Het organiseren van techniek routes is altijd weer een mooie samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers.

 

Prachtig om altijd weer te zien dat, als de leerlingen zelf de handen uit de mouwen mogen stropen, er tijdens die dagen altijd blije en tevreden mensen zijn. De ondernemer geniet ervan om leerlingen zelf aan de slag te zien, de leerlingen genieten ervan om zelf aan de slag te gaan, het onderwijzend personeel geniet ervan om te zien dat het werken met ‘hand en hoofd’ veel enthousiasme oplevert en wij als overheid (gemeente) genieten ervan om te zien en te ervaren dat er alleen maar blijde partijen zijn. Daar wil ik mij als lid van RvT graag voor in blijven zetten: verbinden van onderwijs aan techniek om zo voor de toekomst de weg te banen naar banen bij ons bedrijfsleven.

Mijn naam is Bram Inpijn en ik woon, werk en onderneem in onze mooie gemeente Molenlanden.
Als mede eigenaar van het bedrijf Van Dijk-Inpijn bevind ik me dagelijks in een technische omgeving en heb ik contacten met klanten, medewerkers, collega bedrijven en leveranciers in uiteenlopende vakgebieden.

Ik mag dagelijks ervaren hoe mooi het is om in een technische omgeving actief te zijn en ik word regelmatig verrast door de prachtige bedrijven die in onze regio gevestigd zijn en de producten die ze ontwerpen en maken. Soms zijn het producten die in Nederland blijven, maar vaak zijn het ook producten die de hele wereld over gaan. Al deze bedrijven hebben nu en in de toekomst behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Medewerkers die hun vak verstaan, creatief en oplossingsgericht zijn en met passie en plezier hun vak uitoefenen.

Als lid van de Raad van Toezicht van School & Bedrijf wil ik graag namens de ondernemers in onze regio een bijdrage leveren aan de doelen van School & Bedrijf, daarbij de verbinding makend tussen het onderwijs, overheid en ondernemers. En daarbij hoop ik dat we door middel van de activiteiten van School & Bedrijf zoveel mogelijk jongeren weten te enthousiasmeren om voor een toekomst in de techniek te kiezen.