De gaande en komende kapitein

 

Als je regelmatig vaart, zoals ik (Chris Flikweert) als zeiler met enige regelmaat doe, dan weet je hoe belangrijk de taak van de kapitein is. Hij of zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de opvarenden en ook voor de veiligheid op het water. Een goede kapitein zorgt ervoor dat de passagiers met een gerust hart aan boord stappen en veilig op hun bestemming aankomen. 

 

Dat geldt niet alleen voor een schip, maar ook voor een organisatie. Een bedrijf, instelling of stichting heeft een goede kapitein nodig om de gewenste doelen te bereiken. Dat geldt ook voor de stichting School & Bedrijf.

 

Desiree Kon heeft in de afgelopen jaren School & Bedrijf met vaardige hand door een woelige zee geloodst. Door de pandemie is het grote School & Bedrijf evenement Game-On in 2021 afgelast. Gelukkig kon het in juni 2022 wel doorgaan. En hoe…. Met een fantastische openingsact waarin drie dames de hoofdrol speelden. In no time werd door Desirée Kon, Wilma Yard – van der Stelt en Martine Beijer (o.a. bekend als klusvrouw van Eigen Huis en Tuin) een prefabhuis gebouwd. Waarna enkele duizenden basisschoolleerlingen uit de regio zich gestort hebben op acht pleinen, waar het bedrijfsleven uit de regio vele activiteiten had voorbereid, zodat de leerlingen konden zien, doen en vooral beleven dat techniek leuk, toekomstgericht en perspectiefrijk is. 

 

Afgelopen jaren heeft Desirée in de rol van directeur, vanuit ondernemersperspectief, een bijdrage mogen leveren aan het verder vorm geven van de stichting in nauwe samenwerking met Wilma Yard – van der Stelt. Naast Game-On hebben zij gezamenlijk succesvolle activiteiten kunnen organiseren die bijdragen aan beroepspromotie van kansrijke beroepsgroepen in de regio.

 

Desirée heeft de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers altijd van groot belang gevonden om een bijdrage te kunnen leveren aan de behoefte en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Desirée heeft besloten het roer van deze prachtige stichting over te dragen, zodat zij tijd en ruimte krijgt om zich te focussen op het ondernemerschap en als voorzitter van Jong Techniek Nederland. Hartelijk dank voor je inzet en de bereikte resultaten.

 

Na overleg is door de Raad van Toezicht besloten dat Wilma Yard – van der Stelt de leiding van School & Bedrijf overneemt. Gezien het feit dat ze al vele jaren bij de stichting betrokken is, hebben we daar als Raad van Toezicht het volste vertrouwen in. Wilma, een behouden vaart toegewenst.

 

Namens de Raad van Toezicht van School & Bedrijf.

 

Chris Flikweert (onderwijs)
Bram Inpijn (ondernemers)
Piet Vat (overheid)

 

Klik hier voor het artikel in De Stad Gorinchem.