Apparatement 

School & Bedrijf vindt de tentoonstelling “poppenhuizen en miniaturen (modelbouw) bij de Koperen Knop een mooie kans om leerlingen wederom in aanraking te laten komen met techniek. Gezien het enorme tekort aan gekwalificeerd technisch personeel in de regio is dit van groot belang. School & Bedrijf heeft in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs, MC Forte en De Koperen Knop een wedstrijd georganiseerd.

Het is de bedoeling dat elke school 1 werkstuk inlevert, gemaakt van oude “elektronische” apparaten. Dit werkstuk is een combinatie van een apparaat en een appartement, oftewel een “apparatement”. De basisscholen in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden en Altena (via School & Bedrijf), Molenlanden (via MC Forte) zijn benaderd voor deelname.

Tien basisscholen uit de regio hebben zich voor de wedstrijd ingeschreven. Materialen worden ter beschikking gesteld door School & Bedrijf in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs en MC Forte.

De 5 beste werkstukken, beoordeeld door “De techniekmeesters”, zullen tentoon gesteld worden.

Op woensdag 14 juni 2023 heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden bij De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. De winnaars zijn:

Bs De Bolderik Hank 1e prijs
CBS Eben Haëzer Groot Ammers 2e prijs
CBS Het Baken Werkendam 3e prijs.